Черното и бялото в нас №555

50-70 см

Пейзаж из околностите на с.Трудовец. Маслени бои върху платно.

 

 

 

"Черното и бялото; лошото и доброто почти винаги са едно до друго. Като две кончета, които пасат на една полянка. От нас зависи кое конче ще нахраним по- добре. "

Назад
Цена: 3000 лв.