Щастливо детство

Стенопис в детска градина.

Назад
Няма го в наличност