Защо забравихме пътя към храма? №362

50-60 см

Пейзаж. Маслени бои върху платно.

Назад
Няма го в наличност