Черното и бялото в нас №555

50 - 70 см

Пейзаж из околностите на с.Трудовец.

Маслени бои / платно.

 

 "Черното и бялото; лошото и доброто почти винаги са едно до друго. Като две кончета, които пасат на една полянка. От нас зависи кое конче ще нахраним по- добре. "

Назад
Продадено

Назад