Декемврийски залез №853

40 - 50 см

Акрилни бои върху платно.

Назад
Продадено

Назад