Началото №771

70 - 50 см

Пейзаж на първото училище в село Трудовец.

Маслени бои / платно.

Назад
Продадено

Назад