18-та годишна изложба формат 30/30 Галерия Астри

Участие с три мои творби в 18-та годишна изложба формат 30/30 см на Галерия Астри.

Вернисажът е на 26.11.2019г. от 16:00 - 20:00 часа.Изложбата ще продължи до 30.01.2020г.