Десети живописен пленер

Десети живописен пленер Август 2018г. в с. Боженица, община Ботевград.

Събраните пари, дарени за закупуването на кувьоз в МБАЛ Ботевград.