Изложба "Формат 30/30"

Участие с творба "Път към безвремието" №905, в 21-то издание "Формат 30/30" на галерия Астри.
Вернисажът ще се състои на 24.11.2022г. в 16:00 часа. Изложбата ще продължи до 29.01.2023г. на адрес: ул. "Цар Самуил " 34, София.