Обща изложба.

03. - 30. Май  2011 г. Обща изложба на групата на ботевградските художници в читалище " Христо Ботев ", Гр. Ботевград. Изложбата е посветена на 145-та годишнина на града.