Обща изложба в галерия Астри

Обща изложба в галерия Астри гр. София.

"Формат 30/30"

Откриване 29 Ноември 2018г. Изложбата ще продължи до края на Януари 2019г.