Пленер по живопис

01. 09 - 08. 09. 2004 г.  Участие в първото издание на пленера по живопис организиран от община Ботевград.