Самостоятелна изложба

18 - 22 май 2011 г. Самостоятелна изложба в читалище "Никола Ракитин", с. Трудовец.


ГАЛЕРИЯ