Самостоятелна изложба

21 март - 20 април 2012г. " Пробуждане" - самостоятелна изложба в исторически музей в Ботевград.


ГАЛЕРИЯ