Самостоятелна изложба.

12. 04 - 22. 05. 2016 г. " Роден край - моя живот, сила и вдъхновение." - самостоятелна изложба в исторически музей в Ботевград. Показвам 27 платна предимно пейзажи от Трудовец.


ГАЛЕРИЯ