Самостоятелна изложба

17. 04. - 30. 04. 2003 г. Самостоятелна изложба в градска художествена галерия в Ботевград, в която показвам 17 картини на цветя и работата ми " Смирете се деца! "


ГАЛЕРИЯ