Светлината в моите и твоите очи

Съвместна изложба със сина ми Викторио Нитов (фотограф).

Откриване в Историческия музей Ботевград на 20.02.2020г. в 17:30 часа.

(Зала Орханиец).


ГАЛЕРИЯ