По моста на любовта №670

30 - 60 см

Когато разцъфти дървото на любовта, ще намеря сили и мост ще построя от моя бряг до твоя.

Пейзаж.

Маслени бои / платно.

Назад
Продадено

Назад