Ще скъса ли времето струните? №352

81 - 65 см

Маслени бои / платно.

Назад
Продадено

Назад