Защо забравихме пътя към храма? №362

50 - 60 см

Пейзаж.

Маслени бои / платно.

Назад
Продадено

Назад