По Друма (3) №718

70 - 50 см

По Друма. 

Маслени бои / платно.

Пейзаж  из околностите на с.Трудовец.

Назад
Цена: 500 лв.
Назад